SAHABAT SAHABAT MAYA

Saturday, July 12, 2008

PELAT MENYEBUT NAMA ALLAHSoalan:

Seorang rakan saya adalah seorang muslim, sejak dilahirkan dia seolah-olah pelat untuk menyebut nama Allah. Saya harap tuan dapat jawab dan rumuskan perkara ini.

Nawaf, Kajang

Jawapan:
Allah SWT menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, yang terdiri daripada unsur jasmani dan rohani. Didalam beribadah kepada Allah, kedua-dua unsur ini sangat berperanan sehingga tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kiblat hati ataupun rohani hanya kita tujukan kepada Allah semata, begitu juga kiblat jasmani atau fizikal ditentukan dengan budi pekerti atau perangi yang mulia.

Dalam beribadah, bacaan yang baik merupakan perkara yang mustahak untuk menentukan sebutan yang benar sehingga tidak merubah makna bacaan kita tersebut. Namun jika proses sebutan itu menjadi berubah kerana pelat, maka ia tidak dihukum bersalah atau berdosa kerana pelat itu sendiri merupakan anugerah Allah untuknya. Dalam sejarah dapat kita baca riwayat tentang Nabi Musa as. yang merupakan seorang nabi yang gagap atau pelat, sehingga Allah mengangkat saudaranya Harun as. sebagai pembantunya dalam berdakwah dan menyeru kaumnya ke jalan yang benar.

Sumber Asal:http://www.darulnuman.com

No comments: